cana gazu

W ostatnich miesiącach temat wzrostu cen gazu w Polsce i Europie pojawia się w mediach regularnie. I nie powinno to dziwić, gdyż sytuacja na rynku tego surowca jest bardzo dynamiczna i co więcej – ma wpływ zarówno na sytuację gospodarki, jak i przeciętnego „Kowalskiego”. Warto więc wiedzieć, jakie są przewidywania analityków na kolejne miesiące. Jakie będą ceny gazu w 2022 roku?

Ceny gazu w Polsce  – co trzeba o nich wiedzieć?

Koszty gazu w ostatnich miesiącach znaczenie wzrosły. By jednak w pełni zrozumieć to zjawisko i jego charakterystykę, trzeba znać zasady panujące na rynku tego paliwa. Podobnie jak w innych przypadkach, także i tu mamy do czynienia z ceną rynkową – która jest uzależniona od klasycznej gry giełdowej. Z reguły jednak nie ma ona prostego przełożenia na koszt, który ponosi odbiorca. Ten bowiem posiada umowę ze sprzedawcą gazu, która może zawierać sztywno ustaloną cenę lub też określone zasady zakupu na rynku spot. W praktyce oznacza to, że wahania giełdowe oddziałują na koszty klientów indywidualnych i biznesowych z pewnym opóźnieniem. Z drugiej jednak strony nakłada to presję na sprzedających, którzy muszą ustalić odpowiednie taryfy na podstawie dostępnych danych. Co więcej, w przypadku osób fizycznych, każda zmiana wysokości opłat musi być zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki. Obowiązku takiego nie ma w przypadku przedsiębiorstw, co sprawia, że gaz ziemny dla firm jest z zasady droższy. W tym miejscu warto też przypomnieć, że obecnie w rozliczeniach ilości zużytego paliwa nie używa się już tradycyjnych metrów sześciennych – przydatny może być więc kalkulator kWh na m3. Rozwiązanie takie zostało wprowadzone, by umożliwić lepsze porównanie kosztów użytkowania różnych paliw, jednak początkowo wprowadziło sporo zamieszania.

Aktualne ceny gazu do ogrzewania w Polsce – jakie są prognozy?

A jaka jest przewidywana cena gazu ziemnego w 2022 roku? Wszystko zależy to od sytuacji i podmiotu. W przypadku odbiorców indywidualnych oraz wielu mniejszych firm jest ona znana i została ustalona wraz z wprowadzaniem nowych taryf lub też podpisaniem umowy na kolejny rok. Ci kupujący wiedzą więc, że wzrost cen gazu jest znaczący i wynosi od kilkudziesięciu do nawet kilkuset procent. Z kolei najwięksi odbiorcy pozostają w pewnej niepewności, gdyż w ich przypadku cena uzależniona jest bardziej od sytuacji giełdowej. Ta z kolei jest bardzo mocno niepewna i zależna przede wszystkim od czynników politycznych. W praktyce chodzi oczywiście o politykę gazową Rosji oraz ewentualny stopień wsparcia dla Europy ze strony innych potencjalnych dostawców – głównie USA. Odprężenie w stosunkach międzynarodowych może sprawić, że kontrakty na gaz zawierane w drugiej połowie roku będą zdecydowanie korzystniejsze. Jednak równie możliwy wydaje się scenariusz odwrotny – a więc całkowite zamrożenie dostaw, co w połączeniu z opróżnieniem składów gazu w Europie może stworzyć poważny problem.

Zmiany cen gazu – czy można coś na nie poradzić?

Czy droższy gaz ziemny dla domu i firm to duży problem? Na pewno tak, gdyż podnosi on koszty ogrzewania i produkcji, a więc generuje też wzrost cen wszystkich artykułów i usług. Co równie ważne, tak duże podwyżki są bardzo trudne do zamortyzowania. Dlatego też warto poszukać różnego rodzaju oszczędności – najlepiej takich, które nie wymagają dużych inwestycji. Zaliczyć do nich można:

  • Zmianę sprzedawcy gazu – wzrost cen jest globalny, jednak poszczególne firmy mogą mieć dalej lepsze lub gorsze oferty,
  • Racjonalne gospodarowanie – w przypadku przedsiębiorstw korzystających z gazu do produkcji często istnieje możliwość poprawienia procesów i zarządzania,
  • Obniżenie temperatury – tam, gdzie używany jest gaz do ogrzewania, warto zastanowić się, czy pomieszczenia nie są przegrzewane.

Oczywiście spore oszczędności może też dać termomodernizacji budynków czy inwestycje w bardziej wydajne kotły lub maszyny. Niestety jednak w tym przypadku zwrot wydatków nastąpi dopiero po pewnym czasie – a więc chwilowe obciążenie gospodarstwa domowego lub firmy jeszcze się zwiększy.

Błękitne paliwo w 2022 roku znacznie podrożało i nawet jeśli nastąpiłaby znaczna obniżka ceny gazu na rynku tego surowca, to jej skutki większość odbiorców odczuje dopiero w dłuższej perspektywie. Mimo to gaz w dalszym ciągu jest atrakcyjną opcją, z racji jego wielu zalet – jak czystość, bezobsługowość czy duża dostępność.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here