Czy to możliwe, że duński Vestfrost to najlepszy oczyszczacz powietrza na smog?

0
953

Jesień to pora gdy co roku pojawiają się informacje o zagrożeniu smogowym. W Polsce jest to problem dotyczący praktycznie całego kraju i w stopniu nieporównywalnym z żadnym innym krajem Europy Zachodniej.

Najnowsze wytyczne WHO w kwestii jakości powietrza jeszcze wyraźniej unaoczniają, jak niezdrowym powietrzem oddychamy w Polsce. Na konsekwencje zdrowotne i co za tym idzie – finansowe – większość z nas nie będzie musiała długo czekać.

Dlaczego smog jest groźny?

Nazwa smog wywodzi się z języka angielskiego i jest połączeniem „smoke” – dym i „fog” – mgła. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat naukowcom udało się dosyć dokładnie zbadać to szkodliwe zjawisko i udzielić odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dzisiaj już wiemy, że smog powstaje głównie w wyniku mieszania się mgły z dymem oraz unoszącymi się spalinami. Natomiast samo zjawisko rozpowszechniło się wraz z rozwojem przemysłu i transportu i jest wyłącznym efektem działalności człowieka.

smog

Na przestrzeni roku kalendarzowego widać jednak, że smog chętniej generuje się w okresie zimowym niż letnim oraz wtedy, kiedy oprócz dużej ilości spalin w powietrzu, spełnione są określone sprzyjające warunki. Należą do nich m.ni. bezwietrzna pogoda, niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza. Co do zasady największy smog jest zimą, czy raczej w całym tzw. sezonie grzewczym. Zaczyna się on zwykle pod koniec września wraz z nocnym spadkiem temperatur. Trwa natomiast nawet do przełomu kwietnia i maja. Na przestrzeni tych siedmiu lub ośmiu miesięcy najgorsze są te zimowe, a rekordowymi są z reguły styczeń i luty. Dodatkowym, potęgującym czynnikiem może być ukształtowanie terenu. Miasta położone w dolinach, takie jak Kraków czy Zakopane problem smogu odczuwają znacznie bardziej niż te położone na nizinach czy nad morzem. 

Smog jest groźny ze względu na obecne w spalinach i dymie, szkodliwe związki chemiczne (tlenki siarki, tlenek azotu czy węglowodory aromatyczne). Są efektem spalania paliwa samochodowego, pracy pieców koksowniczych oraz spalania np. drewna iglastego. Obecne są również w dymie tytoniowym. Wieloletnie badania potwierdziły, że duża wilgotność powietrza w czasie smogu w połączeniu z trującymi związkami chemicznymi oraz drobnym pyłem w sposób nadzwyczajny szkodzi zdrowiu. Wpływa na rozwój alergii, astmy, obniżenie odporności organizmu czy choroby płuc oraz układu krwionośnego. Oprócz trujących związków chemicznych składnikiem smogu destrukcyjnie wpływającym na układ krwionośny, jest tzw. pył zawieszony PM2.5. Są to fizyczne molekuły o rozmiarze nie przekraczającym 2,5 mikrona. Mogą wraz z tlenem przenikać do krwiobiegu powodując zatory w naczyniach krwionośnych doprowadzając w szczególnych sytuacjach nawet do udaru. Stanowią więc realne niebezpieczeństwo np. dla osób z chorobą wieńcową. Cząsteczki PM2.5 są najmniejszą frakcją pyłu zawieszonego szeroko mierzoną przez rozsiane w całej Polsce stacje pomiarowe Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska (GIOŚ).  

oczyszczacz

Czy można się przed nim chronić?

Jeśli mieszkamy w dużym mieście lub wśród domów opalanych tradycyjnymi piecami uniknięcie negatywnego wpływu smogu jest praktycznie niemożliwe. Na zewnątrz pomocne będzie noszenie coraz popularniejszych maseczek antysmogowych. W przypadku ekstremalnie dużych stężeń zaleca się nie wychodzenie na zewnątrz w ogóle. W szczególności dotyczy to osób starszych, kobiet w ciąży czy osób mających przewlekłe schodzenia górnych dróg oddechowych. Jednak Jednak nawet pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych takich jak nasze domy czy miejsca pracy nie pozwoli na cakowite uniknięcie smogu. W czasie wietrzenia wraz z tlenem do środka dostają się niebezpieczne frakcje smogu takie jak PM10 czy PM2.5. Dlatego też tak dużą popularność zdobywają coraz powszechniej używane inteligentne oczyszczacze powietrza. W przypadku walki ze smogiem warto zwrócić szczególną uwagę, aby oczyszczacz powietrza, który ma nas chronić, był stosownie uzbrojony. 

Dlaczego oczyszczacze powietrza Vestfrost są najlepsze na smog?

oczyszczacze

Aby oczyszczacz powietrza był skuteczny przeciw konkretnym zanieczyszczeniom, musi być w tym wyspecjalizowany. W przypadku duńskich oczyszczaczy Vestfrost mamy do czynienia z zastosowaniem najlepszych rozwiązań do walki ze smogiem. Za detekcję smogu w filtrowanym powietrzu odpowiada wyrafinowany czujnik, który jest w stanie precyzyjnie zmierzyć zawartość aż trzech frakcji smogu: PM10, PM2.5 a nawet PM1. Aktualne stężenie wyświetlane jest na panelu informacyjnym w postaci wartości cyfrowej w mikrogramach na m3 dla każdej wielkości PM. Mamy więc niezwykle precyzyjne źródło informacji dotyczącej potencjalnego zanieczyszczenia. Jeśli do tego dodamy fakt, że równie precyzyjne pomiary uzyskamy dla obecności szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO TVOC) to otrzymujemy kompletny i niezwykle precyzyjny monitoring antysmogowy. Kolejną zaletą jest niezwykła wydajność oczyszczaczy Vestfrost mogąca wynosić nawet 620 m3/h. Oznacza to, że możemy komfortowo zabezpieczyć przed smogiem pomieszczenie o powierzchni nawet 80m2. Komfortowo oznacza w tym przypadku „skutecznie”, „szybko” i „cicho”. To dlatego, że duńskie oczyszczacze powietrza Vestfrost pomimo swojej olbrzymiej wydajności należą też do referencyjnie cichych. W trybie nocnym potrafią generować dżwięki na niesłyszalnym poziomie 17 dB. Za perfekcyjne oczyszczanie powietrza ze smogu odpowiadają wysokowydajne filtry, których skuteczność pozwala wychwycić praktycznie 100% struktur PM10, PM5, PM2.5 i PM1 z przepływającego powietrza. Wszystkie oczyszczacze powietrza Vestfrost posiadają aplikację mobilną, dzięki której możemy nie tylko sterować pojedyńczym urządzeniem, ale również budować całe domowe systemy ochrony poszczególnych pomieszczeń. Za pomocą smartfona czy tabletu możemy też programować pracę poszczególnych oczyszczaczy  jak również porównywać aktualną jakość powietrza w naszym domu z tą raportowaną przez najbliższą stację GIOŚ.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here